Дистанційні заходи РМК

18.09.2019

Віртуальна школа психологічних знань
для класних керівників ЗЗСО


04.08.2019

Інтернет-консультація для учителів мистецтва

Особливості викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 10-11 класах у 2019/2020 навчальному році

 

Інтернет-консультація для організаторів І етапу інтелектуальних змагань

Організація та проведення І етапу всеукраїнських інтелектуальних змагань і конкурсів 


30.08.2019

Консультпункт

для асистентів вчителів ЗЗСО та асистентів вихователів ЗДО

«Від теорії до практики: інклюзивна освіта»

Консультація «Інклюзивне середовище: перші кроки. Нормативно-правова база в сфері інклюзивної освіти. Документація асистента вчителя і вихователя з інклюзивної освіти»


24.05.2019

Інтернет-конференцiя заступників директорів ЗЗСО з навчально-виховної роботи 

 «Науково-методична діяльність як продуктивний шлях розвитку професійної компетентності педагога».


14.05.2019

Інтернет-семінар для працівників психологічної служби ЗЗСО

“Ефективні форми і методи подолання емоційного та професійного виснаження”


11.04.2019 р.

Інтернет-семінар для заступників директорів шкіл з виховної роботи та педагогів-організаторів

 


03.04.2019 р.

Інтернет-студія учителів початкових класів

Консультація  “Використання нетрадиційних форм уроку для формування ключових компетентностей учнів”


3.04 – 24.04.2019 р.

Дистанційний семінар учителів української мови

План семінару  “Технологія уроку розвитку комунікативних умінь і навичок”

Адабір Л.В. Письмовий твір-опис предмета 5 клас

Бабійчук Т.М. Твір-опис тварини 5 клас

Баруздіна Ж.А. Портретний нарис 7 клас

Богодухова Н.В. Усний твір-опис приміщення 6 клас

Богодухова Н.В. Презентація до уроку

Голубецька Л.І. Есе у 5 класі

Кравцова Н.М. Твір-опис місцевості 8 клас

Кузьменко В. П. Лист до рідної людини 5 клас

Кузьменко В.П. Презентація до уроку

Пономаренко Т.І. Письмовий твір-опис тварини 5 клас

Пономаренко Т.І. Презентація до уроку

Савенко Р.С. Усний докладний переказ художнього тексту 6 клас

Ткаченко Т.Г. Твір-опис приміщення 6 клас

Чепіжко О.В. Твір-опис зовнішності людини за картиною 7 клас

Чепіжко Л.В. Письмовий переказ тексту з елементами опису предмета 5 клас


2.04 – 26.04.2019 р.

Дистанційний семінар учителів суспільствознавчих дисциплін

План семінару  “Формування медіакомпетентності учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін”

Ананійчук О.М. Розробка уроку історії України для 8 класу

Бєлєнцова О. В. Розробка уроку історії України для 10 класу

Гарбуз О.І. Розробка уроку історії України для 8 класу

Голенко Н. В. Розробка уроку історії України для 7 класу

Дорошенко-Ю.М. Розробка уроку правознавства

Кротік Н.І. Розробка уроку історії для 8 класу

Кротік Н.І. Презентація до уроку

Лемешко Н.В. Розробка уроку історії України для 7 класу


11.03.2019 р.

Інтернет-студія учителів початкових класів

Консультація  “Особливості пізнавальної сфери молодшого школяра”


06.03.2019 р.

Інтернет-консультація для директорів ЗЗСО

“Методичні аспекти викладання правознавства в школі”


20.02.2019 р.

Інтернет-студія учителів початкових класів

Консультація “Розвиток емоційного інтелекту”


14.02.2019 р.

Дистанційний семінар учителів біології та хімії

План семінару «Оволодіння принципами педагогіки партнерства – важлива умова професійного розвитку учителя»

Заповнення реєстраційної анкети 

Тезаурус

Порівняльна характеристика основних ідей педагогіки співробітництва та педагогіки партнерства

Методичні рекомендації щодо впровадження в практику учителів біології та хімії педагогіки партнерства07.02.2019 р.

Дистанційний семінар учителів математики

План дистанційного семінару «Сучасні підходи до формування позитивної мотивації учнів на уроках математики»

Інформаційне повідомлення «Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики»

Методичні розробки уроків математики


01.02.2019 р.

Дистанційний семінар учителів зарубіжної літератури 

План дистанційного семінару «Діалогові технології навчання»


23.01.2019 р.

Інтернет-студія учителів початкових класів

Консультація “Індивідуальні особливості темпераменту молодших школярів”


18.01.2019 р.

Методичний марафон

«Творче впровадження наукових ідей, інноваційних технологій, ефективного педагогічного досвіду в освітній процес»

Синюхинобрідська ЗОШ

http://synbrid-school.edukit.mk.ua/nasha_gordistj/https_//
drive_google_com/openid1td3fbv7zhtkoo4xtpjjyt8edv1fg6_wq


16.01.2019 р.

Інтернет-консультація для директорів ЗЗСО

“Методичні орієнтири сучасного уроку хімії”

Презентація “Методичні орієнтири сучасного уроку хімії”


21.12.2018 р.

Інтернет-студія учителів початкових класів 

Консультація  “Інтегровані уроки в початковій школі”


19.12.2018 р.

Інтернет-консультація для директорів ЗЗСО

“Методичні вектори компетентнісно орієнтованого уроку біології”

Презентація “Методичні вектори уроку біології”


14.12.2018 р.

Методичний марафон

«Творче впровадження наукових ідей, інноваційних технологій, ефективного педагогічного досвіду в освітній процес»

Чаусівський НВК №1

https://drive.google.com/drive/folders/1KyT1LK-kkXJvOg_w9JdFBOEYe7DZ1oYZ


21.11.2018 р.

Методичний марафон

«Творче впровадження наукових ідей, інноваційних технологій, ефективного педагогічного досвіду в освітній процес»

Бандурський НВК

Методична розробка В.В. Великої “Інноваційні технології в контексті інтегрованого навчання”

Методична розробка Л.П. Росовської “Формування інформаційних компетентностей учнів на основі різноманітних джерел інформації на уроках історії”

Методична розробка Н.І. Дар’євої “Ефективність технології розвитку критичного мислення у забезпеченні активної пізнавальної діяльності учнів та формуванні комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури”


09.11.2018 р.

Інтернет-студія учителів початкових класів

Консультація Основні психологічні новоутворення дітей молодшого шкільного віку


10.10.2018 р.

Інтернет-студія учителів початкових класів 

Консультація “Роль домашньої роботи у формуванні у молодших школярів уміння вчитися впродовж життя