Виховна робота

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу в закладах загальної середньої освіти

Міжнародні документи

Декларація прав людини
Декларація прав дитини,проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року;
Конвенція ООН про права дитини (від 20.11.1989 р.);
Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (від 20.06.2012 р. №4988-VI).

Закони України

Конституція (Основний Закон) України;
Закон «Про освіту» (прийнятий ВР України 05.09.2017 № 2145-VIII, що набрав чинності 28.09.2017 р.);
Закон «Про загальну середню освіту» (13.05.1999 р. №651-XIV);
Закон «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (01.12.1998 р.);
Закон «Про охорону дитинства» (зміни 17.05.2013 р.);
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (№2229-VIII від 07.12.2017 р.).

Загальнодержавні програми, стратегії, концепції, плани виховання

Національна програма правової освіти населення (від 18.10.2001 р. № 992/2001);
Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» програма виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми (протокол НМР з питань освіти МОНМСУ від 06.09.2011р. №3);
Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» (постанова КМУ від 30.05.2018 р. № 453);
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(від 25.06.2013 р. № 344/2013);

Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року
(від 27.09. 2013 р.№ 532/2013);

Національна стратегія у сфері прав людини (від 25.08.2015 р. №501);
Стратегія національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки (Указ Президента України №580 2015 від 13.10.2015 р.);
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” 
(від 09.02.2016 р. № 42/2016);

– Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та План заходів з реалізації її І етапу (09.08.2017 № 526-р);
– Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015 р.) (Указ Президента України від 25.06.2015 р. № 580/2015);
Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки (схвалено 30.09.2015 р. № 1018-р);
Концепція «Нова українська школа» (26.10.2016 р.);
– Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки;
Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (від 18.01.2018 р.);
– «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 р. № 1312);
«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» (Наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України
від 03.08.2012 р. № 888 );

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№1243 від 31.10.2011 р.)
.

Обласні програми виховання в ЗЗСО Миколаївської області

Програма військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015–2020 роки (затверджена рішенням обласної ради 30.07.2015 р. № 24)      Рішення №18 від 12.04.2018 року “Про внесення змін та доповнень до Програми”;
– Обласна програма «Молодь Миколаївщини» на 2016-2020 роки (затверджена рішенням обласної ради 11. 03. 2016 р. № 24);
– Програма правової освіти населення у Миколаївській області на 2014–2020 роки (затверджена рішенням обласної ради 24.12.2013 р. № 1);
– Комплексна програма увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017–2020 роки (затверджена рішенням обласної ради 22.12.2016 р. № 7);
– Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018–2020 роки (затверджена рішенням обласної ради 21.12.2017 р. № 14).

АКТУАЛЬНО у 2018/2019 н.р.

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (лист Міністерства освіти і науки України №1 11 – 5480 від 18.05.2018 р.);
– «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році» (Лист МОН №1/9-486
від 07.08.2018 р.);

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» (Лист МОН України
№ 1/9-635 від 18.10.2018 р.);

«Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей» (Лист МОН № 1/9-656 від 30.10.18 року).

Методичні посібники

Методичний посібник “Кодекс безпечного освітнього середовища