Структура та основні завдання

Відділ освіти районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації, а безпосередньо заступнику голови райдержадміністрації з політико-правових та гуманітарних питань, управлінню освіти і науки Миколаївської обласної адміністрації.

Основними завданнями відділу освіти є:

1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.
2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти.
3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах, території району і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів.
4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів.
5. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми.
6. Організація навчально-методичного і кадрового забезпеченні навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
7. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району.
8. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
9. Проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації.
10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.