Про серпневу колегію освітян

31 серпня начальник відділу освіти Галина Давидова провела серпневу колегію освітян. У роботі колегії взяли участь голова Первомайської районної організації профспілки Людмила Вороніна, директори шкіл Первомайського району та співробітники відділу освіти.

Доповідь начальника відділу освіти Первомайської районної державної адміністрації на серпневій конференції педагогічних працівників району

«Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік»

Шановні колеги! Україна обрала європейський шлях розвитку, що передбачає реформування всіх сфер життя місцевих громад. І одним із найбільших секторів надання публічних послуг, яким користується населення, є освіта.

Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку особистості.

Як відомо, якісна освіта – запорука успішного майбутнього. Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сучасний стан освіти в Україні характеризується пошуком шляхів актуального реагування на зміни в освітянському просторі, адже змінилися вимоги до навчання, до знань, до компетентностей.

Забезпечення високоякісної освіти в Первомайському районі на всіх її етапах і рівнях розглядалися і розглядаються як пріоритетне завдання сьогодення. Відповідно до цих пріоритетів відділом освіти, навчальними закладами та установами освіти району за активної підтримки органів місцевої влади та місцевого самоврядування, батьківської громадськості  в минулому навчальному році вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців району до якісної освіти. Зокрема, професійний розвиток педагогічних кадрів, організація оздоровчої та спортивно-масової роботи, комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти, збереження, оптимізація і покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району тощо. Поступово реалізовується районна Цільова соціальна програму розвитку освіти Первомайського району на 2018-2020 роки, старт якої дав поштовх для розвитку освіти на наступні три роки.

У нинішньому році розпочнеться практична реалізація Концепції Нової української школи. Відповідно до даної концепції із 1 вересня 2018 року усі першокласники будуть навчатися за новим стандартом. Інший зміст освіти, нова методика навчання та освітнє середовище – такі основні складові нової української школи. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Концепція «Нова українська школа» розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни вже розпочалися. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи.

Робота відділу освіти райдержадміністрації, закладів загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році була спрямована на задоволення освітніх потреб громадян щодо здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізацію пріоритетних напрямків розвитку освіти, подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини в забезпеченні рівних можливостей в отриманні якісної освіти. Доступність до якісної освіти започатковується з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базою цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового освітнього процесу.

Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.

Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти в районі функціонує 19 ЗДО, де здобувають освіту 856 дітей віком від 1 до 6 (7) років. Дошкільною освітою в районі  охоплено 64% дошкільнят, у тому числі 83% дітей віком від 3 до 6 (7) років.

Порівняно з 2016 роком кількість дітей збільшилася в Грушівському ДНЗ «Червона калина», Кінецьпільському ДНЗ «Струмочок», Мигіївському ДНЗ «Ромашка» та Чаусівському НВК № 1. В цілому на 100 місцях навчається і виховується 103 дитини (у міській місцевості – 170 дітей, у сільській – 99).

У дошкільних навчальних закладах району створені належні умови для навчання і виховання дітей, їх всебічного розвитку. Рівень матеріально-технічної бази достатній. У 8 ДНЗ наявні окремі спортивні зали, 5 музичних зал, в 10 ДНЗ – музично-спортивні зали. ДНЗ забезпечені твердим і м’яким інвентарем. У 10 закладах наявні комп’ютери, 10 з них – підключені до інтернету.

Діяльність педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів району спрямована на всебічний гармонійний розвиток дітей та своєчасне виявлення і розвиток природних нахилів, задатків, здібностей маленьких вихованців. В усіх ЗДО проводиться фізкультурно-оздоровча робота з дітьми: розроблена і діє система оздоровлення, профілактичні заходи щодо захворюваності. У лютому 2018 року Лисогірський ДНЗ «Світлячок» взяв участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах.

Поряд із позитивними тенденціями у розвитку дошкільної освіти району в роботі дошкільної ланки освіти є певні проблеми. Основними з них можна назвати такі:

– низький показник охоплення дітей дошкільною освітою;

– здійснення заходів щодо комп’ютеризації (придбання сучасних навчальних комп’ютерів, мультимедійного обладнання), забезпечення безперебійної роботи інтернету;

– не 100-відсотково ідеальні матеріально-технічні умови для функціонування дошкільних навчальних закладів.

2018/2019 навчальний рік – впровадження «Нової української школи»

Початок 2017/2018 навчального року був особливий, адже 5 вересня 2017 року прийнятий новий Закон України «Про освіту». Саме він мотивував працівників галузі до врегулювання різних питань щодо функціонування, фінансування, співпраці та забезпечення внутрішньої і зовнішньої систем якості освіти.

Загальна середня освіта

          Мережа закладів

Забезпечення умов для повної реалізації здібностей, обдарувань, усебічного розвитку дитини – за таким принципом сформовано мережу загальноосвітніх навчальних закладів Первомайського району. Відповідно до освітніх потреб та демографічної ситуації у районі освітні послуги надавали 20 закладів загальної середньої освіти. У районі на кінець 2017/2018 навчального року навчанням охоплено 2470 учнів. У минулому навчальному році у школах району продовжив здобувати загальну середню освіту 1 учень із тимчасово окупованих територій.

Кількість дітей і підлітків шкільного віку в районі становить 3029 осіб. Показник охоплення дітей і підлітків загальною середньою освітою в районі становить 82 %. Не приступили до навчання 13 дітей 6-річного віку у зв’язку із проханням батьків відтермінувати вступ до школи на 1 рік, та 10 дітей-інвалідів, які відповідно до медичних показників не можуть навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах.

Аналіз даних контингенту учнів закладів загальної середньої освіти району за останні  5 років свідчить, що демографічна ситуація, яка склалася в районі, дає негативну тенденцію до зменшення кількості учнів.

Зменшення кількості учнів призводить до зменшення відсотка наповнюваності закладів освіти і впливає на середню наповнюваність класів. Найбільш гострою ця ситуація є в наступних школах, а саме:

Середня наповнюваність 1-11 класів учнями в розрізі шкіл

Назва школи

2017/2018

 

2018/2019 прогнозована
Бандурський  НВК 8,57 8,00
Грушівська ЗОШ І-ІІ ст. 12,56 12,67
Довгопристанська  ЗОШ І-ІІІ ст. 12,00 11,73
Жовтнева  ЗОШ І-ІІ ст. 12,80 11.40
Зеленокошарська  ЗОШ І-ІІ ст. 9,63 9,63
Кінецьпільська  ЗОШ І-ІІІ ст. 20,33 20,16
Кумарівська  ЗОШ І-ІІІ ст. 9,00 8,80
Лисогірська  ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 21,31 25,25
Лукашівський НВК 13,00 13,67
Мигіївська  ЗОШ І-ІІІ ст. 18,70 18,80
Підгороднянська  ЗОШ І-ІІІ ст. 19,18 20,09
Полтавський НВК 10,50 9,33
Романовобалківська ЗОШ І-ІІІ ст. 13,36 13,00
Синюхинобрідська  ЗОШ І-ІІІ ст. 12,64 12,55
Софіївська  ЗОШ І-ІІІ ст. 11,33 10,89
Станіславчицька  ЗОШ І-ІІ ст. 27,00 34,00
Степківська  ЗОШ І-ІІІ ст. 10,78 11,00
Тарасівський НВК 9,60 9,00
Чаусівський НВК № 1 13,64 14.18
Чаусівський НВК № 2 7,86 9,17
Середня наповнюваність по  району 14,11 14,22

 

За прогнозованими показниками в новому 2018/2019 навчальному році в школах розпочнуть навчання 2472 учнів. Середня наповнюваність становитиме – 13,97.

З 1 вересня 2018 року в перших класах навчання розпочнуть 276 дітей.

Разом із тим, щороку збільшується відсоток випускників 9-х класів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту поза межами району у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації та вищих професійно-технічних училищах. У 2017 році продовжили навчання у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів 105 учнів, у 2018 році прогноз 98 учнів, тобто на 7 учнів менше.

Упродовж останніх років у районі продовжують функціонувати класи із наповнюваністю менше 5 учнів.

У 2018/2019 навчальному році індивідуальне навчання буде організовано для учнів: Бандурського НВК, Жовтневої ЗОШ, Лукашівського НВК, Полтавського НВК, Станіславчицької ЗОШ, Степківської ЗОШ, Тарасівського НВК.

У 2018/2019 навчальному році планується набрати 181 повних класів.

Основні проблеми в 2018/2019 навчальному році:

  1. Невідповідність мережі закладів загальної середньої освіти району демографічній та економічній ситуації.
  2. Низька завантаженість шкіл.
  3. Зменшення кількості повних класів загальноосвітніх шкіл району.

Завдання на 2018/2019 навчальний рік:

  1. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням демографічної та економічної ситуації в районі.

Одним із показників якості освітнього процесу є результат зовнішнього незалежного оцінювання учнів.

Важливим показником ефективності діючої моделі освітнього середовища району є зовнішнє незалежне оцінювання, яке має на меті виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учнів, ступінь підготовленості випускників навчальних закладів до здобуття вищої освіти.

Учні 11-х класів  району у 2018 році складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики чи історії України та предмета за вибором. В основній сесії ЗНО, яка тривала з  22 травня по 13 червня, взяли участь 99 випускників ЗОШ І-ІІІ ступенів,  а саме: Довгопристанської, Кінецьпільської, Кумарівської, Лисогірської, Мигіївської, Підгороднянської, Романовобалківської, Синюхинобрідської, Софіївської, Степківської ЗОШ та Чаусівського НВК №1.

Одинадцятикласники району проходили зовнішнє незалежне оцінювання на пунктах тестування в м. Первомайськ та м. Миколаїв.

ЗНО (ДПА) з української мови складали 100 % випускників району. 26 % учнів здобули результати початкового рівня, 42 % –  середнього рівня, 26 % – достатнього, 6 % – високого. 6 випускників (учні Кінецьпільської, Лисогірської, Мигіївської, Підгороднянської, Романовобалківської, Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів) отримали бали високого рівня.

ЗНО (ДПА) з математики обрали 38 випускників і жоден із них не отримав балів високого рівня. Рівні навчальних досягнень з цього предмета наступні: 26 % учасників отримали результати початкового рівня, 37 % – середнього, 37 % –  результати достатнього рівня.

ДПА з історії України у формі ЗНО складали 70 випускників. 15 % учасників отримали результати початкового рівня, 66% – середнього, у 18% випускників – показники достатнього, а у 3% – високого рівня. Два випускники (учні Кінецьпільської, Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів) отримали бали високого рівня за ДПА.

Результати ЗНО (ДПА) 9 одинадцятикласників з англійської мови наступні: 33 % учасників отримали результати початкового, 43 % – середнього рівня, 11% – достатнього, 11 % – високого рівня (1 випускниця Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів отримала високий бал за ДПА).

ЗНО (ДПА) з біології складали 56 випускників, з яких 11 % отримали результати початкового рівня, 48 % – середнього рівня, 36 % – достатнього і 6 % високого. Три випускники (учні Лисогірської, Мигіївської та Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів) отримали високий бал за ДПА.

ЗНО (ДПА) з географії складав 31 випускник і жоден з них не отримав балів високого рівня. На початковому рівні склали 22 %, на середньому – 52 %, на достатньому – 26 %.

Фізику як предмет державної підсумкової атестації обрали 10 випускників і жоден із них не отримав балів високого рівня. На початковому рівні склали 20 % учасників, на середньому – 70 %, на достатньому – 10 %.

Хімію обрали 5 випускників і жоден з них не отримав балів високого рівня. На початковому рівні склали 50 %, на середньому – 35 %, на достатньому – 15 %.

Як свідчить порівняльний аналіз ЗНО/ДПА, з усіх предметів, випускники загальноосвітніх навчальних закладів Первомайського району продемонстрували результати початкового та середнього рівнів. Серед причин можна визначити як об’єктивні, так і суб’єктивні: психологічна неготовність випускників складати ЗНО/ДПА, недостатній рівень самостійної підготовки учнів, необ’єктивність річного оцінювання знань та вмінь учнів, недостатній рівень впровадження тестових технологій.

Тому керівникам та учителям ЗЗСО І-ІІІ ступенів варто з’ясувати причини низької результативності ЗНО (ДПА), передбачити заходи щодо підвищення якості підготовки 11-класників до ЗНО, спрямувати роботу на підвищення якості освітнього процесу, впровадження сучасних ефективних освітніх та частковопредметних технологій, психологічний супровід учасників ЗНО.

Робота з обдарованими  дітьми

Обдарованість – це дорогоцінна ниточка, яку потрібно зібрати в клубок, щоб сплести з неї справжній талант.

Одним із головних завдань сучасної школи є створення умов для навчання, виховання, підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку творчого потенціалу учнів.

На сьогодні найпопулярнішим та дієвим методом роботи з виявлення, підтримки і розвитку обдарованих дітей є проведення учнівських конкурсів, олімпіад різних рівнів – від шкільних до міжнародних, в процесі підготовки і проведення яких школярі не тільки поглиблюють знання з предметів, а й мають можливість розвивати інтелект, ерудицію, вміння спілкуватися.

Щороку учні закладів загальної середньої освіти району беруть участь у різноманітних міжнародних, всеукраїнських, обласних інтелектуальних змаганнях, творчих конкурсах і проектах.

Серед них найпочесніше місце займають учнівські олімпіади з навчальних предметів, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант  школярів.

У 2017/2018 навчальному році 18 учнів закладів загальної середньої освіти представляли район на обласному етапі Всеукраїнських олімпіад та обласної олімпіади із зарубіжної літератури. У підсумку вони посіли 5 призових місць: 1 перше (українська мова і література) та 4 третіх (українська мова і література – 2; географія – 1, зарубіжна література – 1). Учениця Романовобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяла участь у ІV (всеукраїнському) етапі олімпіади з української мови і літератури, увійшла в десятку найсильніших, її рекомендовано до участі у заключному етапі змагань наступного року.

Школярі  Первомайщини – активні учасники  інтелектуальних і творчих конкурсних випробувань міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів.

У минулому навчальному році вони вибороли:

– 4 призових місця (3 других і 1 третє) у ІІІ (обласному) етапі VIІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (учень Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяв участь у ІV (фінальному) етапі);

– 2 других місця у ІІІ (обласному) етапі ХVIІІ Міжнародного конкурсу  з української мови імені Петра Яцика;

– ІІІ місце в заключному етапі ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти (учениця Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів);

– І (учні Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів) та ІІІ (учениця Кумарівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів) місця в обласному етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, в номінації «Історія України і державотворення» (мигіївські дев’ятикласники взяли участь у всеукраїнському етапі конкурсу);

– І місце в обласному конкурсі творчих і наукових робіт «У слові розкривається душа…» (учениця Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів);

– 2 других місця в обласному конкурсі читців-декламаторів «Поетична пристань» (учні Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів);

– ІІІ місце в заочному обласному конкурсі анімаційних фільмів у номінації «Краща 3D-анімація» (учениця Лисогірської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1).

Підвищенню пізнавальної активності школярів, формуванню внутрішньої мотивації щодо вивчення предметів гуманітарного та природничо-математичного циклу сприяють інтерактивні конкурси. У минулому навчальному році 1518 учнів із 18 закладів загальної середньої освіти Первомайщини (61 % від загальної кількості) взяли участь у 15 конкурсах.

Творчих учнів і вчителів шкіл району у 2017/2018 навчальному році об’єднали проекти, спрямовані на розвиток уміння школярів працювати над проектами та їх презентувати, набуття ними досвіду громадських дій і демократичної поведінки у вирішенні соціально важливих проблем.

Учні та педагоги Лукашівського НВК і Довгопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяли участь у Міжнародному  проекті «Міксіке в Україні».

Підгороднянські школярі  представляли Первомайщину на  ювілейному обласному Форумі юних шанувальників фізики та астрономії. Їхні творчі роботи визнані кращими в номінації  «Астрономія» (3 дипломи з відзнакою).

Досягти успіхів здібним учням допомагає підтримка талановитих педагогів. Необхідно відзначити результативність роботи з обдарованими дітьми вчителів, які підготували призерів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних і творчих конкурсів у 2017/2018 навчальному році: Флоренко Л.М. (Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Чепіжко Л.В., Коваленко О.Б., Глазунової С.В. (Романовобалківська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Халашенко С.Ю.,  Балан А.М., Гашімова І.О. (Мигіївська ЗОШ  І-ІІІ ступенів), Пукас Л.С. (Кумарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Кравцової Н.М. (Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Саєнка О.Б. (Лисогірська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1).

Система виявлення та підтримки обдарованої молоді в Первомайському районі перебуває в постійному розвитку та щороку дає певні позитивні результати.

Разом із тим у роботі із здібними й обдарованими учнями є й чимало недоліків і проблем, які потребують термінового реагування та вирішення. Вони спричинені недостатнім використанням сучасних ефективних методик, спрямованих на виявлення здібної та обдарованої молоді, набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, реалізацію її здібностей.

У частині закладів загальної середньої  освіти району:

– не створена система індивідуальної роботи із здібними учнями;

– недостатня увага приділяється організації позакласної роботи з навчальних предметів;

– низьким є рівень підготовки учнів до участі у творчих та інтелектуальних змаганнях, фестивалях, проектах, трудових акціях, інтерактивних конкурсах.

Поганою традицією стає відсутність конкуренції на районних етапах окремих конкурсів через малу чисельність учасників.

Знижуються кількісні та якісні показники участі школярів у обласному та всеукраїнському етапах учнівських олімпіад, вступу до Миколаївського територіального відділення Малої академії наук України, зменшується кількість учнів – членів МАН.

Саме на вирішення  цих проблем  необхідно спрямувати  роботу з обдарованими дітьми у закладах загальної середньої освіти району у 2018/2019 навчальному році.

У Первомайському районі пріоритетним завданням залишається вироблення в учасників навчально-виховного процесу відповідального ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя та культури поведінки. Головна мета роботи школи – поєднання вирішення навчальних та виховних завдань з процесом розвитку організму та особистості дітей, враховуючи їхні фізичні можливості.

Упродовж навчального року учасники навчально-виховного процесу взяли участь у 9 районних та 3 обласних спортивно-масових заходах. Результати участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у змаганнях обласного рівня упродовж 2017/2018 навчального року демонструють, що розвиток фізичної культури в районі на достатньому рівні. У цьому році наш район посів загальне 4 місце в обласній спартакіаді, що на одне місце вище за показник попереднього року.

Результативною є робота Солонаря С.П., вчителя Чаусівського НВК № 1, та вчителя Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бєлєнцова О.О. Команда дівчат Лисогірської школи є абсолютним чемпіоном області з баскетболу. Команда з волейболу (дівчата) з тренером-викладачем ДЮСШ Опря А.В. посіли ІІІ місце в обласних  Спортивних іграх та ІІІ – місце в Південній Лізі України.

 

Пріоритетними у фізкультурно-спортивному напрямку на сьогодні є:

– продовження практики оновлення матеріальної бази спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів;

– відкриття спортивних секцій із волейболу, баскетболу та футболу;

– продовження фінансування витрат, пов’язаних із відрядженням учнів на обласні змагання;

– збереження спортивних споруд, що розташовані на спортивних комплексах загальноосвітніх навчальних закладів.

Актуальним залишається питання харчування учнів у закладах загальної середньої освіти району, що є головною умовою створення здоровיязберігаючого середовища.

В усіх 20 ЗЗСО району створені умови для забезпечення учнів гарячим  харчуванням.

Стовідсотковим є показник рівня забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій учнів старших класів, а також вихованці дошкільних підрозділів НВК (з розрахунку 60% – з місцевого бюджету, 40% – батьківська плата). Безкоштовним харчуванням у закладах освіти за кошти районного бюджету забезпечують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». У середньому щомісяця безкоштовним харчуванням було охоплено 1070 учні 1-4 класів, 76 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування та 130 дітей з малозабезпечених сімей харчувались за рахунок бюджету. Учні 5-11 класів – за рахунок батьківської плати та спонсорської допомоги.

За І півріччя 2018 року на придбання продуктів харчування витрачено 1226988 тис. грн.

Харчування учнів у ЗЗСО здійснюється відповідно до норм харчування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Виконання норм харчування за основними продуктами у загальноосвітніх навчальних закладах району за 2017/2018 навчальний рік становить 88%.

Основними проблемами в організації харчування дітей у закладах освіти є: обмежена кількість пропозицій від постачальників, цінові пропозиції постачальників продуктів харчування на споживчому ринку, обмеженість бюджетних призначень, відсутність належної роз’яснювальної роботи серед батьків щодо організації харчування.

Враховуючи вищевикладене в новому навчальному році необхідно:

– забезпечити виконання норм харчування відповідно до чинного законодавства;

– активізувати просвітницьку роботу серед учнів та батьків щодо відповідального ставлення до раціонального харчування та свого здоров’я.

Обличчям держави є її учителі.

Сучасна українська освіта характеризується значними змінами: впроваджуються освітні стандарти і концепції, оновлюються навчальні програми, застосовуються інноваційні технології навчання, виховання та розвитку особистості дитини. Модернізація освіти неможлива без висококваліфікованого, компетентного педагога, який працює у форматі творчих шукань, самомотивований на експеримент, дослідження, новаторство, здатний до проектування, корекції та вдосконалення власної діяльності, спроможний неформально впроваджувати у практику роботи нововведення.

Створення сприятливих умов для розвитку педагогічної творчості, самореалізації особистості педагога – важливе завдання як керівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти, так і організаторів науково-методичної роботи.

Зміст методичної роботи у 2017/2018 н. р. визначався актуальними питаннями освітнього процесу і підпорядкувався провідній науково-методичній проблемі «Розвиток професійної компетентності, методичної та інноваційної культури педагогічних кадрів у контексті оновлення змісту освіти».

Функціонування мережі методичної роботи з педагогами району упродовж минулого навчального року РМК забезпечував шляхом організації діяльності 11 районних методичних об’єднань, 5 постійно діючих семінарів, 2 методичних студій, 1 творчої  майстерні, 1 школи методичного досвіду, 2 опорних ЗЗСО.

З метою розширення інформаційного поля керівників, вихователів та учителів  ЗДО і ЗЗСО, спрямування їх самоосвітньої діяльності районний методичний кабінет в мережі «Фейсбук» створив групу педагогів закладів освіти району.

Педагогічні працівники закладів дошкільної і загальної середньої освіти брали участь у методичних заходах, організованих і проведених протягом навчального року РМК і МОІППО: науково-методичних семінарах, дослідницьких форумах, круглих столах, методичних активах, засіданнях творчих груп тощо.

Найактивнішими учасниками методичних заходів районного та обласного рівнів стали педагоги Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Бурдейна Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Хижняк О.А.), Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (директор Кириленко В. Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи Царан Л.В.), Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Поліщук І.І., заступник директора з навчально-виховної роботи Руда Т.В.), Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Жигалюк Н.І., заступник директора з навчально-виховної роботи Торган-Сінченко Т.М.),  Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Порхун О.С., заступник директора з навчально-виховної роботи Ткаченко О.М.), Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Майстренко Б.П.,  заступник директора з навчально-виховної роботи Голубецька Л.І.),  Романовобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Повстемська В.І., заступник директора з навчально-виховної роботи Лобанова Л.О.), Грушівської ЗОШ І-ІІ ступенів (директор Лентовська О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Чмир А.В.).

Педагогічний колектив Бандурського НВК (директор Шевчук Н.О., заступник директора з навчально-виховної роботи Дар’єва Н.І., учитель початкових класів Велика В.В.) став учасником обласного експерименту «Упровадження технології інтегрованого навчання в початковій школі на засадах ідей та положень Нової української школи» і отримав статус експериментального навчального закладу регіонального рівня.

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» онлайн-курс на платформі EdEra та підвищення кваліфікації при МОІППО (очні сесії) пройшли педагоги 20 ЗЗСО: учителі початкових класів та іноземної мови, які навчатимуть у 2018/2019 навчальному році першокласників, директори шкіл (7 керівників), заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи (12 керівників).

Дієвою формою самоосвіти педагогів стали вебінари, форуми. У минулому навчальному році в зустрічах та презентаціях через інтернет в режимі реального часу, організованих Інститутом модернізації змісту освіти, Українським центром оцінювання якості освіти, МОІППО, видавництвами «Ранок», «Основа», освітнім проектом «На урок», взяли участь 10 учителів, про що вони отримали сертифікати.

РМК спільно з організаторами методичної роботи освітніх установ, творчими педагогами приділяли певну увагу поширенню продуктивного досвіду педагогічних колективів, окремих учителів та вихователів.

У ході методичної сесії «Атестація-2018» проведено 11 майстер-класів педагогів.

У серпні 2017 року педагогічні працівники ЗДО і ЗЗСО презентували свій методичний доробок на районній віртуальній виставці «Сучасне заняття в системі компетентнісно зорієнтованої освіти». Віртуальна виставка,  сформована за 3-ма номінаціями («Дошкільне виховання», «Початкова освіта», «Навчальні предмети»), продемонструвала результати спільної праці керівників, педагогів 15 закладів освіти  району з питань впровадження ідей компетентнісно зорієнтованої освіти.

У районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» (номінація «Українська мова і література») взяли участь 2 педагоги: Решетніченко О.В., учитель Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, та Соколовська Л.А., учитель Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Переможець  районного туру конкурсу Решетніченко  О.В. стала учасницею відбіркового та очного етапів обласного туру цих професійних змагань.

На заочний обласний конкурс портфоліо з відеоматеріалами «Педагогічний досвід освітян Миколаївщини – 2018» представили власний методичний набуток Волкова Н.П., учитель Кінецьпільської ЗОШ (номінація «Інноваційні технології в освітньому  процесі ЗНЗ»; тема досвіду – «Формування предметних компетентностей на уроках математики шляхом впровадження інноваційних технологій»), та Циноборенко Н.Г., вихователь Мигіївського ЗДО «Ромашка» (номінація «Інноваційні технології в дошкільній освіті»; тема досвіду –  «Національно-патріотичне виховання дошкільників засобами краєзнавчої роботи»). Волкова Н.П. здобула диплом ІІ ступеня конкурсу.

Учитель історії та права Чаусівського НВК №1 Лєхович П.О. надіслав методичну розробку заняття «Кримінальне право» на обласний конкурс «Урок права». Методичні напрацювання учителів історії Федчук О.В. (Романовобалківська ЗОШ), Торган-Сінченко Т.М. (Підгороднянська ЗОШ), Приходько О.М. (Степківська ЗОШ) увійшли до збірника методичних розробок МОІППО «Педагогічний досвід навчання історії Голокосту».

Учителі інформатики Мірянова Н.П. (Кінецьпільська ЗОШ) і Саєнко О.Б. (Лисогірська ЗОШ №1) стали учасниками обласного вернісажу інтелектуальних завдань «Бобер-2018».

Практичний психолог Чаусівського НВК №1 Неженець М.В. взяв участь у обласному мультимедійному проекті «Медіапростір: можливість або…».  Його робота розміщена на сайті МОІППО  в розділі «Просвітницький інструментарій для працівників   психологічної служби  Миколаївської області».

Учителі  Волкова Н.П., Некрасова М.В., Маринич І.В., Бабійчук Т.М., Мірянова Н.П. (Кінецьпільська ЗОШ), Бєлєнцова О.В., Сидоренко Н.М., Малашевич Н.В., Лемешко Н.В., Бєлєнцов О.О. (Лисогірська ЗОШ), Попик Н.В. (Підгороднянська ЗОШ), Юрченко О.К.  (Романовобалківська ЗОШ) опублікували власні методичні розробки на освітніх сайтах «На урок», «Всеосвіта», у фахових виданнях.

Таким чином, можна зробити висновок, що система науково-методичної роботи, яка склалася в районі, співпраця РМК з МОІППО, ЗДО і ЗЗСО сприяють створенню умов для неперервної освіти педагогічних кадрів.

Поряд з позитивними надбаннями в методичній роботі з педагогічними працівниками простежується ряд негативних чинників, труднощів, проблем, які знижують ефективність цієї роботи:

– низьким є рівень участі педагогів у більшості професійних конкурсів, зокрема у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» (у 2018 році учителі фізики, фізкультури, німецької мови  ЗЗСО району не взяли участь у районному турі цього професійного змагання);

– більшість педагогів не використовують можливості освітніх сайтів, фахових видань, районної віртуальної виставки для поширення власного методичного набутку, можливості дистанційного навчання (інтерактивні школи, вебінари) – для самоосвіти;

– частина педагогів ЗДО і ЗЗСО І-ІІ ступенів зупинилися на шляху власного професійного розвитку, незначну увагу приділяють участі в колективній творчій діяльності та самоосвіті.

Тому провідними орієнтирами науково-методичної роботи в 2018/2019 н. р. для працівників  районного методичного кабінету,  директорів  закладів дошкільної і загальної середньої освіти мають стати:

– мотиваційне управління, забезпечення науково-методичної підтримки, орієнтація педагога на фахове зростання, досягнення професійного успіху;

– оптимізація процесів самоосвіти педагогів;

– модернізація змісту та удосконалення мережі науково-методичної роботи.

Опорні школи

«Школа потрібна для того, аби наші діти отримували якісну освіту, яка стане для них квитком у майбутнє» (Л. Гриневич).

Однією з ключових точок освітньої реформи є створення опорних шкіл.

Опорний заклад – це заклад загальної середньої освіти зі зручним розташуванням для підвезення дітей із населених пунктів, сучасною матеріально-технічною і навчально-методичною базою, висококваліфікованими педагогічними кадрами, спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту»).

Підставою для створення мережі опорних шкіл став результат аналізу статистичних даних і процеси реформи з децентралізації влади. Так, за інформацією Міністерства освіти і науки, понад 60 % сільських дітей навчаються в класах з наповненістю менше 15 учнів, з них 33,5 % дітей навчаються у класах, де менше 10 учнів, часто в таких школах один учитель викладає більше трьох предметів, що нівелює шанси цих школярів на отримання якісної освіти. Діти із сільської місцевості мають значно менше шансів вступити до вищих навчальних закладів, бо погано складають ЗНО. Крім того, на утримання малокомплектних  шкіл витрачаються значні державні кошти. Якщо в середньому на одного учня витрачається 11 тисяч гривень у рік, то в школах, де мало учнів, може знадобитись 25-30 тисяч. Парадокс, але держава витрачає втричі більше коштів на погану освіту дитини, ніж на хорошу.

Створення ж опорних шкіл дає змогу:

– впорядкувати мережу закладів освіти, зробити її ефективнішою;

– дати всім дітям рівний доступ до якісної освіти;

– сконцентрувати матеріальні ресурси та кращі педагогічні кадри в певній школі, оснастити її сучасним лабораторним, комп’ютерним обладнанням, забезпечити шкільними автобусами для перевезення дітей з довколишніх сіл;

– ділити класи на підгрупи при вивченні української, іноземної мов тощо;

– використовувати повноцінно варіативну частину робочих навчальних планів.

Створення опорних шкіл призводить не лише до підвищення якості освіти, а й до оптимізації видатків. При умові фінансової підтримки опорної школи з її філіями за рахунок субвенцій із різних бюджетів, існування таких закладів є доцільним і обґрунтованим.

Головним нормативно-правовим актом, що врегульовує питання створення представницьким органом місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районними радами  опорних закладів та їх філій є Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 20 січня 2016 року № 79).

На сьогодні в Україні вже створено 504 опорні школи, до яких доєднано 970 філій. Найбільше опорних шкіл у Кіровоградській (66), Львівській (44), Житомирській (36), Київській (34) та Чернігівській (30) областях.

Аутсайдером є Закарпатська область, де не створено жодної опорної школи. Дуже повільно йде процес у Івано-Франківській,  Миколаївській, Черкаській областях – тут всього 6-7 опорних шкіл на область.

У Первомайському районі, як і в Україні в цілому, проблема функціонування малокомплектних шкіл та забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, є актуальною. У 2017/2018 н. р. у закладах загальної середньої освіти налічувалося 2489 школярів (станом на 05.09.2017 р.). Найбільший контингент учнів у Кінецьпільській (336), Лисогірській (304), Підгороднянській (209) ЗОШ І-ІІІ ступенів,  найменший  – у Тарасівському (49), Лукашівському (41) НВК, Станіславчицькій ЗОШ І-ІІ ступенів – 27.

Важливими пріоритетами відділу освіти та адміністрацій ЗЗСО на наступні роки є вироблення стратегії  створення і розвитку  опорних шкіл із врахуванням територіального контексту  та формування громадської думки про їх необхідність.

Шкільний автобус

 

Питання безпечного перевезення дітей, що проживають у селі, до місць навчання та додому, є досить важливим.

Реалізація програми «Шкільний автобус»  – це приклад співпраці освіти та влади, але питання організації підвезення учнів є складним у багатьох аспектах. Так, актуальними є недостатнє фінансування при зростаючих регулярних витратах, здійснення будівництва та реконструкції під’їзних  доріг із твердим покриттям до сільських населених пунктів, оновлення існуючого парку автобусів, залучення спонсорських коштів для проведення поточних ремонтів транспортних засобів та придбання паливно-мастильних матеріалів.

Станом на 27.08.2018 року на балансі відділу освіти перебуває 11 шкільних автобусів. У 2017/2018 н. р. забезпечено стовідсоткове підвезення 385 учнів та 14 педагогічних  працівників.

Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації надає інформацію про стан проведення модернізації вузлів обліку природного газу в Грушівській ЗОШ  І-ІІ ст., Підгороднянській ЗОШ  І-ІІІ ст. та Мигіївській ЗОШ  І-ІІІ ст. в 2017/2018 навчальному році.

Проект модернізації вузла обліку природного газу в Грушівській ЗОШ  І-ІІ ст. повністю готовий до реалізації, а саме погоджений в ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» та проведена експертиза проекту в ДП «Миколаївстандартметрологія». Будівельно-монтажним кооперативом «Факел» до відділу освіти було надано комерційну пропозицію на виконання будівельно-монтажних робіт з поточного ремонту вузла обліку газу. Вартість реалізації проекту складає 225 000,00 грн.

Проект модернізації вузла обліку природного газу в Підгороднянській ЗОШ  І-ІІІ ст. погоджений в ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» та потребує експертизи в ДП «Миколаївстандартметрологія». Будівельно-монтажним кооперативом «Факел» до відділу освіти було надано комерційну пропозицію на виконання будівельно-монтажних робіт з поточного ремонту вузла обліку газу. Вартість реалізації проекту складає 198 000,00 грн.

Проект модернізації вузла обліку природного газу в Мигіївській ЗОШ  І-ІІІ ст. погоджений в ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» та потребує експертизи в ДП «Миколаївстандартметрологія». Будівельно-монтажним кооперативом «Факел» до відділу освіти буде сформовано комерційну пропозицію лише при наявності погодженого проекту. Орієнтовна вартість  реалізації проекту складає 250 000,00 грн.

До ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» надано гарантійного листа з крайнім строком облаштування вузлів обліку газу до 01.05.2019 року, це дозволяє відкрити опалювальний сезон 2018/2019 без облаштування модемного зв’язку, але з початку 2019 року необхідно забезпечити виділення коштів на виконання даних заходів в зазначений термін.

Відділом освіти у 2018 році реалізовано проекти з реконструкції систем енергозбереження (заміна віконних блоків) на загальну суму 622568,00 грн в наступних закладах:

– Кумарівській ЗОШ І-ІІІ ст. (90 000,00 грн);

– Лисогірській ЗОШ І-ІІІ ст. (210 000,00 грн);

– Степківській ЗОШ І-ІІІ ст. (57 000,00 грн);

– Первомайській районній станції юних техніків(165 568,00 грн).

В процесі реалізації знаходяться ще два проекти з реконструкції систем енергозбереження приміщень Тарасівського НВК (190 000,00 грн), Грушівської ЗОШ І-ІІ ст. (142 000,00 грн) та Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ст. (150 000,00 грн)

Дорогі колеги! Сьогодні ми вказали на свої недоліки і проблеми, назвали свої успіхи та перемоги, напрацювали низку нових завдань. І все це ми зможемо зробити лише разом, в одній єдиній команді, удосконалюючи свою педагогічну майстерність, управлінську діяльність, починаючи від відділу освіти до керівника, вчителя і вихователя. Я дякую від щирого серця всім, хто робив свою роботу на високому професійному рівні, зацікавлено і творчо. Завжди пам’ятаймо: все, що досягнуто в минулому – це тільки старт до нових педагогічних досягнень у майбутньому. Бажаю всім нам у новому навчальному році виключно успішних та результативних  кроків на шляху творення нової України для себе і майбутніх поколінь.

 

РІШЕННЯ розширеної колегії відділу освіти Первомайської райдержадміністрації від 31 серпня 2018 року

 “Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти в 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік”

          Заслухавши доповідь начальника відділу освіти Давидової Г.П. «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік», з метою забезпечення функціонування системи освіти Первомайського району колегія вирішила:

  1. Доповідь «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік» взяти до уваги.
  2. Відділу освіти:

2.1. Тримати на контролі питання охоплення дітей дошкільного та шкільного віку  освітою.

Термін: постійно

2.2. Проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності оптимізації загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі утворення опорних закладів.                                                                                Термін: 01 січня 2019 року

2.3. Передбачити видатки на організацію харчування учнів пільгової категорії відповідно до фізіологічних норм харчування.

Термін: 01 вересня 2018 року

2.4. Забезпечити науково-методичний супровід упровадження нових Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти (1-й та 10-й класи).

Термін: постійно

3. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти Первомайського району:

3.1. Розглянути питання на серпневих педрадах щодо забезпечення розвитку освіти, намітити та здійснити заходи щодо покращення цієї роботи.

Термін:  постійно

3.2. Забезпечити проведення виховних заходів в освітніх закладах українською мовою.

Термін:  постійно

3.3. Комплектувати заклади кваліфікованими кадрами та організувати надання допомоги молодим педагогам і тим, які не мають відповідної фахової освіти.

Термін: постійно

3.4. Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти                                           Г. ДАВИДОВА